keskiviikko 14. joulukuuta 2016

Svenska Privatskolans besök hos Laanila på Finlands självständighetsdag


Johanna Peteri, Eva Åström, Alexandra Asplund och Ossi Karhumaa berättade om den finlandssvenska minoriteten och svenska språkets betydelse för Laanilas studerande på självständighetsdagen 2016.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti