sunnuntai 10. helmikuuta 2013

Ett meddelande från Svenska Privatskolan i Uleåborg

"Vår tid - vårt land"

En av våra vänskolor i Uleåborg är Laanila gymnasium. Svenskläraren Tiina Fredriksson kontaktade oss våren 2011 och föreslog att jag skulle höra mig för i klasserna om det finns elever som skulle vilja komma på besök på svensklektionerna med jämna mellanrum och bli fadderelever.
Samarbetet har varit givande  på många sätt. Våra elever får reflektera kring olika frågor och öva sina sociala och muntliga färdigheter. Att eleverna vid Laanila får träffa ungdomar som talar svenska ger, enligt Tiina Fredriksson, svenskundervisningen ett betydelsefullt innehåll. Språket blir ett verktyg för att lära känna en annan människa och en annan kultur.
I höstas höll faddereleverna en presentation om finlandssvenska traditioner. Presentationen valde de att avsluta med låten "Vår tid - vårt land".


Lyssna på låten här:

Utgivare: Svenska Finlands Folkting   (http://www.folktinget.fi)

(Artister: Nina Lassander, Fredrik Furu, André Linman, Paradise Oskar, Redrama, Frida Andersson, Geir Rönning, Ville Pusa, Elin Blom, Krista Siegfrids)

Karin LatvasaloLektor i modersmål och litteratur Svenska Privatskolan i Uleåborg

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti